Op.Dr.İhsan Türkmen - Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Let Down Tekniği – Op.Dr.İhsan Türkmen

Let Down Tekniği

Let Down Tekniği

rinoplasti let down tekniği

Estetik cerrahideki gelişmeler, kullanılan yeni teknoloji ve teknikler yeni trendleri beraberinde getiriyor. Günümüzde kırmadan, dikişsiz hatta ameliyatsız burun estetiği operasyonları tercih ediliyor. Bundan önceki yıllarda sadece açık teknikle burun estetiği imkanı sunuluyor, çoğunlukla da hastalar tarafından benzer tipte burunlar talep ediliyordu. Oysaki günümüzde cerrahlar için tercih edebilecekleri çok sayıda teknik var.

Günümüzün en önemli trendlerinin başında ise doğal görünüm geliyor. Birbirinin aynısı tek tip burunlar yerine, kişinin karakteristik burun özellikleri korunarak sadece şekil ve işlev bozuklukları gideriliyor. Yani kişinin sadece kemeri alınıp ucu kaldırılmayabiliyor. Amaç kişinin burun estetiği olduğunu belli etmeden sadece sorunları gidererek daha estetik ve işlevsel bir hale getirmek.

Son yıllarda burun estetiğinde en ilgi çekici tekniklerden biri let down tekniğidir. Bu tekniğin amacı burun sırtının doğal ve güzel olan anatomisini korumaktır. Normal rinoplasti ameliyatlarında kapalı ya da açık teknikle olsun, burun sırtındaki kemer görüntüsü var olan kemik veya kıkırdak kemer dışarı alınarak ve törpülenerek giderilmektedir. Törpüleme sonrasında burun sırtının doğal anatomisi bozulmakta, cerrah burundan çıkarttığı fazla kıkırdak veya kemiklerle burun sırtının normal anatomik yapısını tekrar oluşturmaya çalışmaktadır. Normal anatomiyi taklit etmeye çalışsak ta yüzde yüz orijinal bir burun sırtı elde etmek mümkün olmayabiliyor. Bu noktada let down tekniğinin diğer tekniklerden farkı, burun sırtındaki kıkırdak veya kemik kemer dışarı alınmadan veya törpülenmeden, bu kemerin altındaki fazlalık kıkırdak veya kemikler çıkartılarak bu kemerin yok edilmesi ve burun sırtına kavis verilmesi sağlandığından dolayı estetik sonrası ortaya tamamen doğal bir sonuç çıkmasıdır. Ameliyat esnasında bizim oluşturmaya çalıştığımız dorsal (sırt) estetik çizgileri, hiç bozmadan burun sırtını kemersiz ve daha güzel hale getirmiş oluyoruz. Bu tekniğin ilk modifikasyonu 1970’li yıllarda yayınlanmış olup, dünya genelinde bazı ülkelerde cerrahlar tarafından kullanılsa da uzun yıllardır dikkat çekmemiştir. Son birkaç yıldır günümüzün trendlerinin estetik cerrahide doğal sonuçlar yönünde değişmesiyle tekrar gündeme gelen ve popülerlik kazanan bu teknik, düzenlenen kurslarla dünyada ve ülkemizde gitgide yaygınlaşmaktadır.

Let down, kapalı veya açık tekniğe alternatif bir teknik değildir, kapalı teknikle de açık teknikle de uygulanabilen bir tekniktir. Let down, burun sırtı cerrahisi ile ilgili bir tanımlamadır. Burun ucunda yine hastanın durumuna göre, küçültme ve burun ucu kaldırma işlemleri yapılır, daha sonra burun sırtına kendi doğallığı muhafaza edilerek müdahale edilir. Burun sırtı, çatısı hiç bozulmadan asansör şeklinde aşağı indirilmektedir.

Yandan kemerli bir profili olan ve önden burun sırtı anatomisi ideal olan hastalarda son derece başarıyla uygulanmaktadır. Aynı zamanda çok aşırı olmamak kaydıyla eğri olan burunlarda da yanlardan kemiğe sağda ve solda farklı müdahaleler yapılarak hem eğrilik hem de kemer düzeltilebilmektedir. Yani let down tekniğinin uygulanabilmesi için burnun dümdüz olması şartı yoktur. Bu teknik sayesinde burun sırtının orjinal anatomisini hiç bozmuyoruz, daha hızlı bir iyileşme süreci ve ameliyat sonrası erken dönemde daha az ödemle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda bu teknikle ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası nefes alıp verme problemlerini daha az görmekteyiz.

ArabicEnglishFrenchGermanTurkish