Op.Dr.İhsan Türkmen
Specialist inom estetisk och plastikkirurgi


İhsan Türkmen studerade vid Istanbuls universitet Çapa fakulteten för medicin mellan 2002-2008.

Under det andra året av sin utbildning fick han utbildning i kärlkirurgi under 1 månad på Zagreb Clinical Hospital Dubrava i Kroatien som en del av TURKMSIC studentutbytesprogram.

2010 började han sin specialisering inom plastisk, rekonstruktiv och estetisk kirurgi vid Istanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. Han deltog i den 24:e Basic Microsurgery Course som anordnades av Reconstructive Microsurgery Association i mars 2015 och fick ett mikrokirurgicertifikat.

Han fick titeln specialist i plastik, rekonstruktiv och estetisk kirurgi 2015. Direkt efter avslutad specialitetsutbildning fullföljde han sin obligatoriska tjänst som specialist i plastikkirurgi vid Mardin State Hospital. Under tvångstjänstgöringen utförde han estetiska kirurgiska operationer i Mardin ganska frekvent och han följdes med stort intresse av press och allmänhet. Han deltog i Dorsum Preservation Rhinoplasty (letdown-pushdown) Cadaver Course som hölls i Barcelona i april 2017.

Efter tvångstjänstgöring sa han upp sig 2017 och började arbeta som specialist inom estetisk och plastikkirurgi vid Acıbadem Ankara sjukhus. Han har fortsatt sitt arbetsliv och sina operationer i Istanbul Vanity Aesthetic Surgery Clinic sedan maj 2019. Han är medlem i Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (TPRECD), European Rhinoplasty Society (Rhinoplasty Society of Europe) och Istanbul Medical Chamber.

Han gör mönster- och skulpturstudier kända för att vara effektiva i utvecklingen av estetisk visuell förmåga. Han är gift med en dotter och en son.

PROFESSIONELL ERFARENHET


Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery/Assistant Doctor (2008-2009)

Kayseri Yeşilhisar State Hospital, Emergency Service / General Practitioner (2009-2010)

Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic / Assistant Doctor (2010-2015)

Mardin State Hospital / Specialist Doctor (2016-2017)

Acıbadem Ankara Hospital / Specialist Doctor (2017- 2019)

Vanity Plastic Surgery Center / Specialist Doctor (……… – Still working)

PRAKTIK & UTLAND


Clinical Hospital Dubrava – Zagreb / CROATIA

Cardiovascular Surgery Clinic (September 2004)

ARTIKLAR PUBLICERADE I NATIONELLA PEER-REVIEWDE TIDSKRIFT


 1. Cutaneous Malignant Granular Cell Tumor: Case Report
  Zeytin K, Toksoy S, Mert AI, Türkmen İ, Önenerk M Türk Plastik, Reconstructive and Aesthetic Surgical Journal 2013 Volume 21, Issue 3
 2. Evaluation of Nail Bed Injury Patients: Does nail adaptation increase the morbidity?
  Çiloğlu S, Türkmen İ, Gümüş N Turkish Reconstructive and Aesthetic Surgical Journal 2014 Volume 22, Issue 2
 3. Coexistence of Bifid Median Nerve and Palmar Type Median Artery in Pediatric Trauma Patient. Duran A, Büyükdoğan H, Önsal , Türkmen İ, Ciloğlu S. Hand and Microsurgery Journal 2013 Volume 2, Issue 2
 4. Ulnar Nerve Compression Due to Arteriovenous Malformation in Guyon Canal
  Çiloğlu S, Keskin E, Türkmen İ, Duran A, Eraslan Hand and Microsurgery Journal 2013 Volume 2, Issue 2
 5. A Rare Case : Coexistence of Symphalangism and Wassel Type 3 Polydactyl
  Çiloğlu S, Duran A, Türkmen İ, Önsal E, Büyükdoğan H Eraslan Hand and Microsurgery Journal 2013 Volume 2, Issue 2

PAPPERS PRESENTERADE PÅ NATIONELLA VETENSKAPLIGA MÖTEN


 1. Common Penoscrotal Lymphedema Case Report
  Dr. Sinem Çiloğlu, Dr.Kayhan Zeytin, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Mustafa Tercan
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 33rd National Committee
  September 2011 İzmir. Poster
 2. Evaluation of Nail Bed Injured Patients: Does Nail Adaptation increase the Morbidity?
  Dr. Nesrin Gümüş, Dr. İhsan Türkmen, Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 34th National Committee
  October 2012 Antalya. Oral Presentation
 3. Schwannoma in the Nasal Crest; Case Report
  Dr. Ayşe İrem Mert, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Afet Öncel, Dr.Nesibe Sinem ÇiloğlU
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 34th National Committee
  October 2012 Antalya. Poster
 4. Lipofibromatous Hamartoma which settled in the Median Nerve: Case Report
  Dr. İhsan Türkmen, Dr.Nesrin Gümüş, Dr.Teoman Eraslan, Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 34th National Committee
  October 2012 Antalya. Poster
 5. Calcinosis Cutis in Scapular Area: Case Report
  Dr. İhsan Türkmen, Dr.Nesrin Gümüş,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 34th National Committee
  October 2012 Antalya. Poster
 6. Effects of Resveratrol on Tendon Healing in Diabetic Rats.
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.Kayhan Zeytin,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Fügen Vardar Aker, Dr.Filiz Ateş, Dr.Feriha Ercan
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Oral Presentation
 7. Malignant Melanoma and 10 years Clinical Experiences of Us
  Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.Ayşe İrem Mert,Dr.İhsan Türkmen
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Oral Presentation
 8. Clinical Experiences of Us About Soft Tissue Malignancies
  Dr. Alpay Duran, Dr.Nesibe Sinem Çilığlu,Dr.Ayşe İrem Mert, Dr.İhsan Türkmen
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Oral Presentation
 9. A Case of SCC After Vemurafenib Treatment
  Dr. Alpay Duran, Dr.Erkin Önsal, Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Poster
 10. Early Emerging Carpal Tunnel Syndrome,Palmaris, Brevis and Presence of Median Artery: Case Report
  Dr. İhsan Türkmen, Dr.Ayşe İrem Mert, Dr.Nesrin Gümüş,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Poster
 11. Anterior Transposition of Ulnar Nerve with Facial Flap in Patients with Cubital Tunnel Syndrome: Clinical Experiences of Us.
  Dr.Ayşe İrem Mert,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Alpay Duran,Dr.İhsan Türkmen
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 35th National Committee
  October 2013 İstanbul. Poster
 12. Coexistence of Bifid Median Nerve and Palmar Type Median Artery in Pediatric Trauma Patient.

  Dr.Alpay Duran,Dr.Hasan Büyükdoğan,Dr.Erkin Önsal,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
  14th National Congress of Hand and Upper Extremity Surgery.
  May 2014 Bursa. Poster

 1. Ulnar Nerve Compression Due to Arteriovenous Malformation in Guyon Canal
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Ekrem Keskin,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Alpay Duran, Dr.Teoman Eraslan
  14th National Congress of Hand and Upper Extremity Surgery.
  May 2014 Bursa. Poster
 2. A Rare Case: Coexistence of Symphalangism and Wassel Type 3 Polydactyl
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Alpay Duran,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Erkin Önsal, Dr.Hasan Büyükdoğan
  14th National Congress of Hand and Upper Extremity Surgery.
  May 2014 Bursa. Poster
 3. Hand Settled Masses: 5 Years of Backward Analysis
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Alpay Duran, Dr.Teoman Eraslan,Dr. Erinç Evrensel, Dr.Erkin Önsal
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 36th National Committee
  October 2014 Istanbul. Poster
 4. Ulnar Polydactyl: A Classification System and Clinical Series
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Alpay Duran, Dr.Ahmet Yiğit, Dr.Teoman Eraslan, Dr.Shahrukh Omar, Dr.İhsan Türkmen
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 36th National Committee
  October 2014 Istanbul. Poster
 5. Giant Lumber Mass: Primary Cardiac Spindle Cell Sarcoma Metastasis
  Dr.Alpay Duran,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.İhsan Türkmen,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. Ufuk Çiloğlu,
  Dr.Teoman Eraslan
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 36th National Committee
  October 2014 Istanbul. Poster
 6. Chronic Open Wound : Rothmund-Thomson Syndrome
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Hasan Büyükdoğan, Dr.Alpay Duran,Dr. Şirin Pekcan, Dr.İhsan Türkmen Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 36th National Committee
  October 2014 Istanbul. Poster
 7. Effects of Apocrine on Graft Survival in Rat Composite Graft Model
  Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Teoman Eraslan Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. Oral Presentation
 8. Inhibitory Effect of Apocrine on Flap Necrosis in Ischemia Reperfusion Injured Muscle Flap model of Rats
  Dr.Teoman Eraslan,Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. İhsan Türkmen,Dr.Hasan Büyükdoğan Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. Oral Presentation
 9. Our Experience in Combination of Suture and Perichondrioadipodermal Flap Technique in Correcting Scoop Ear Deformity
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Ekrem Ramazan Keskin,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. İhsan Türkmen, Dr.Erinç Evrensel
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. Oral Presentation
 10. External Ear Canal Causing Sensory Defects
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Ekrem Ramazan Keskin, Dr.Serkan Kaya
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. Poster
 11. Combined Topical 5% Imiquimod Oral Propranolol Treatment in A Case of Infantile Hemangioma which Auricle Settled
  Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr.Shahrukh Omar, Dr.Ekrem Ramazan
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. PosterKeutel Syndrome: Nasal Skin Expansion With Repetitive Oil Injections.
 12. Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Ahmet Kürşat Yiğit,Dr.İhsan Türkmen,Dr. Ekrem Ramazan Keskin, Dr.Hasan Büyükdoğan
  Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 37th National Committee
  November 2015 Ankara. Poster

KURSER


 1. 2017 January -Dr. Barış Çakır Rhinoplasty Fellowship
 2. 2017 April -Dorsum Preservation Rhinoplasty (Let Down-Push Down) Cadaver Course- Barcelona
 3. 2017 November –Karma Rhinoplasty Course -Istanbul
 4. 2017 December – Non-Surgical Aesthetic Procedures Course – Istanbul
 5. 2018 November -Preservation Rhinoplasty Meeting (Let Down-Push Down) – Istanbul

SEMINARIER


 1. Suture Material and Suture Techniques (November 2010)
 2. 2.Thermal, Chemical and Electrical Injuries (January 2011)
 3. Examination and Approach in Maxxillofacial Injuries and Hand Injuries (March 2011)
 4. 4.Wound Healing “General Principles” (November 2011)
 5. Tendon Healing and Repair Techniques(Jun 2012)
 6. Wound Healing for Plastic Surgeons (October 2012)
 7. Diagnosis and Treatment Methods of Malignant and Benign Tumors in Upper Extremity (December 2012)
 8. Microchips (January 2014)
 9. Preoperative Preparation and Postoperative Follow up OF Hand Surgery Patients (March 2014)
 10. Face Lifting Techniques (Novemver 2014)

Kontakta oss nu!